FAQ

Ik geef coaching aan kinderen (2 – 18 jaar) die met de Nederlandse taal worden opgevoed en moeilijkheden ervaren in de spraak- en/of taalontwikkeling en lees- en/of spellingsontwikkeling.
Na de aanmelding zal er een intakegesprek (30 – 45 minuten) plaatsvinden met de ouders/verzorgers waarin de hulpvraag centraal wordt gesteld en er belangrijke informatie wordt verzameld over de problematiek en de algehele ontwikkeling van het kind. Naar aanleiding van de hulpvraag en de verkregen informatie, wordt er een onderzoeksplan voorgesteld. De duur van de afname van de onderzoeken kan per kind verschillen en hangt af van de ernst van de moeilijkheden en de leeftijd van het kind. Met de verkregen onderzoeksresultaten wordt in overleg met de ouders/verzorgers een coachingsplan met doelstellingen vormgegeven, waarna de coaching kan plaatsvinden. In het coachingsplan is ook de frequentie van de coachingsessies opgenomen. Na een periode van coaching zal de voortgang middels een evaluatiegesprek worden geëvalueerd.
De gemiddelde duur van een coachingsessie is 45 minuten en kan één of meerdere keren per week plaatsvinden, afhankelijk van de hulpvraag en de ernst van de problematiek. De duur van een coachingsessie kan per kind variëren en hangt sterk af van verschillende factoren, zoals leeftijd, problematiek en aandachtsspanne. In overleg met de ouders/verzorgers wordt de duur van de coachingssessie bepaald.
De duur van een coachingstraject hangt af van de ernst van de ervaren moeilijkheden en de mogelijkheden en motivatie om zowel tijdens de coachingsessies als buiten de coachingsessies om te werken aan de moeilijkheden. Een gemiddeld traject duurt zes maanden tot anderhalf jaar.
Deze mogelijkheid is er. U kunt uw twijfels en zorgen hebben over bijvoorbeeld de Nederlandse spraak- en taalontwikkeling van uw kind, omdat uw kind opgroeit in een anderstalige omgeving. Middels diverse genormeerde onderzoeken vergelijk ik het spraak- en taalontwikkelingsniveau van uw kind met het gemiddelde ontwikkelingsniveau van Nederlandstalige kinderen van dezelfde leeftijd. Om uw twijfels en zorgen weg te nemen kan er te allen tijde een zogenaamd ‘vinger-aan-de-pols’ onderzoek plaatsvinden. De coachingsessies staan los van het onderzoek en naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zal in overleg met ouders/verzorgers besloten worden of er wel of geen coaching zal worden opgestart.
Wanneer u in Tricity (Gdańsk, Gdynia en Sopot) of in de omgeving van Tricity woonachtig bent, bestaat er de mogelijkheid om de intake, het onderzoek en de coaching te laten plaatsvinden op locatie, bijvoorbeeld bij u thuis, in de veilige en vertrouwde omgeving van uw kind(eren) of – met toestemming – op de (internationale) dagopvang of school. Wanneer u verder weg woont, bestaat er de mogelijkheid voor online coaching middels de video-conferencing tool ‘Zoom’ (voor kinderen vanaf zes jaar). Samen zoeken we naar de beste mogelijkheden.
De coaching wordt vaak ten dele vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding kan echter per polis en verzekeraar verschillen. Het is goed om dit bij uw zorgverzekeraar na te vragen. Ik werk volgens de richtlijnen en standaarden van de beroepsgroep NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en de NZa-Regeling Paramedische Zorg, maar heb ervoor gekozen om geen contracten te tekenen met zorgverzekeraars (contractvrij te werken). De meest zwaarwegende reden hiervoor is dat ik het belangrijk vind om in de sessies al mijn tijd en aandacht te besteden aan het kind in plaats van de tijd in te moeten korten ten behoeve van administratieve protocollen waar het kind niet bij gebaat is. Mijn volledige aandacht is bij het kind. De administratie vindt uitsluitend plaats buiten de sessies.
De kosten van de coaching hangen af van de duur en intensiteit van de coaching. Een onderzoeks- en coachingsplan worden op maat gemaakt, omdat ieder kind uniek is en de wensen en behoeften met betrekking tot de coaching vaak kunnen verschillen. Neem voor meer informatie hierover contact met mij op.
De coachingssessies vinden plaats op alle werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 09.00 uur tot 17.00 uur. Daarnaast bied ik de mogelijkheid voor coachingssessies in de avonduren (op de dinsdag en donderdag van 18.00 uur tot 21.00 uur). Samen met de ouders/verzorgers zoek ik graag naar het moment voor de coaching dat het beste past in het vaak drukke wekelijkse schema van schoolse en buitenschoolse activiteiten.

Staat uw vraag hier niet tussen?
Neem gerust contact met mij op!