Taalcoach

Natalja Piechowiak

Mijn naam is Natalja Piechowiak. Ik ben in Nederland geboren en ben opgegroeid in een Nederlands gezin. Na de middelbare school ben ik de opleiding Logopedie gaan volgen.
Van jongs af aan hadden taal en communicatie mijn interesse.

In 2010 ben ik afgestudeerd als logopedist aan Hogeschool Windesheim in Zwolle (Nederland). Mijn eerste ervaringen in het werk als logopedist heb ik opgedaan in een centrum voor ambulante revalidatie (CAR) in Brugge (België). In een gespecialiseerd team van deskundigen onderzocht en behandelde ik kinderen met complexe, meervoudige en ernstige ontwikkelingsstoornissen.

Mijn werkervaringen in het logopedische werkveld heb ik in de daaropvolgende jaren uitgebreid met het werken binnen verschillende vrijgevestige logopedische praktijken in Nederland. Binnen deze praktijken heb ik gewerkt met kinderen (2 – 18 jaar) met spraakproblemen, (meertalige) taalproblemen, lees- en spellingsproblemen/dyslexie, adem/stemproblemen en afwijkende mondgewoonten.

In 2019 ben ik naar Polen geëmigreerd. Ik ben woonachtig in het mooie Noorden van Polen, in de kustplaats Gdynia (Tricity). Een logopedische hulpvraag die mij bereikte van een Nederlands gezin woonachtig in Polen, was de aanleiding voor het in Polen opstarten van een eigen onderneming.

Vanuit passie en liefde voor mijn werk met kinderen creëer ik binnen mijn therapiesessies een veilige, vertrouwde en positieve sfeer, waarin kinderen zich op hun gemak voelen, zich gezien en gehoord voelen en altijd zichzelf kunnen zijn. Wanneer kinderen zich veilig en prettig voelen, is er meer ruimte voor ontwikkeling en plezier in het leren van nieuwe vaardigheden. Ik heb oog voor de individuele behoeften van de kinderen en sluit mijn therapie hier nauw op aan.

Ik sta als logopedist geregistreerd in het Nederlandse Kwaliteitsregister Paramedici (KP-nummer: 59913172791). Hiermee voldoe ik aan de kwaliteitseisen die worden gesteld op het gebied van werkervaring en deskundigheidsbevordering.